lördag 22 februari 2014

TEKNIKÄMNET PÅ UNDANTAG - ÅTERIGEN OCH ÅNNU

Efter 20 år som eget ämne är teknik fortfarande satt på undantag i den svenska grundskolan. Varannan lärare saknar behörighet, kursplanen följs inte och betygsättningen haltar. 
Ny Teknik

KÄLLA: www.nyteknik.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar