tisdag 7 augusti 2012

VAD SÄGER WIKIPEDIA OM UTVECKLINGSSAMTAL?

Utvecklingssamtal är ett samtal i skolan, oftast sen eftermiddag eller tidig kväll, mellan läraren, elevens vårdnadshavare och eleven själv. Under samtalen går man igenom hur det går för eleven i skolan.

I Sverige kallades utvecklingssamtal för kvartssamtal fram till 1995, eftersom de oftast var en kvart långa.
I lpfö 98 antogs utvecklingssamtal på gymnasie- och förskola. Samtalets syfte i skolan är att gå igenom en utvecklingsplan, ofta IUP (Individuell utvecklingsplan), för att se vilken framstegsutveckling och mål eleven uppnått. När utvecklingskraven uppfyllts går man vidare mot nya mål. Om eleven inte gjort tillräckliga framsteg för att uppnå målen gör man ett åtgärdsprogram, oftast med samma mål.

I förskolan brukar inte barnet medverka i samtalet, men från och med förskoleklass och uppåt ska eleven medverka i utvecklingssamtalet enligt svensk skollag.

http://www.ka.se/contentImages/80569_1.jpg
Källa: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar