fredag 24 augusti 2012

FORSKNING OCH SKOLA I NÄRA SAMARBETE KRING MOBBING


Forskare och skola i nära samarbete för att hjälpa ungdomar.  För att förebygga och åtgärda mobbning, frånvaro och stress bland skolans elever. Ungdomars sömn och motion hänger samman med hur de trivs i skolan visar forskningssamarbetet.
forskning.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA. www.frorskning.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar