torsdag 2 augusti 2012

SKOLAGA INTERNATIONELLT


http://ligator.files.wordpress.com/2011/08/6a00e554e81be388340133f2c74895970b-800wi.jpg?w=240&h=337


Argentina

Förbjöds 1813. Fysisk bestraffning tilläts åter 1817, och straffen varade fram till 1980-talet. Som tillhyggen används rebenque, daskar i ansiktet med mera.

Australia 

I Australien förbjuder lagen skolaga i alla skolor i ACT, New South Wales, och Tasmanien. I Victoria är den förbjuden i statliga skolor, men inte i privata. Delstatens styrande gjorde skolagans avskaffande till förutsettning för skolregistrering. Skolagan är förbjuden i statliga skolor under ministrarnas riktlinjer för lokal utbildningspolitik, medan den är laglig i privatskolor, i Western Australia, Queensland och South Australia. I Northern Territory finns inget förbud i lagen.

Grekland 

Fysisk bestraffning i grekiska premiärskolor förbjöds 1998, och i sekundärskolorna 2005.

Italien 

Förbjöds 1928.

Japan 

Förbjöds i lagen 1947, men fysisk bestraffning förekom fortfarande under 1980-talet. Under sent 1987 meddelade över 60% av junior high school-lärarna att det var nödvändigt, och 7% tyckte det var nödvändigt under alla förhållanden, 59% tyckte det skulle användas ibland och 32% var emot det under alla förhållandena; medan det i elementär-(prmiär)-skolorna stöddes av 2% oavsett förhållanden, 47% tyckte att det var nödvändigt och 49% var emot det.

Kina 

All fysisk bestraffning förbjöds teoretiskt sedan kommunistrevolutionen 1949. I praktiken får studenter i vissa skolor fortfarande stryk med käpp eller paddel.

Nederländerna 

Förbjöds 1920.

Ryssland 

Förbjöds 1917
Artikel 336 i Ryska federationens arbetslagar säger att den lärare som använt fysisk bestraffning av elev (även om det bara skett en gång), skall stängas av.

Spanien 

Förbjöds 1985

Sverige

Skolaga förbjöds helt i folkskolestadgan från den 1 januari 1958 . I den svenska folkskolan var skolaga vanligt förekommande fram till slutet av 1800-talet, men började därefter gradvis minska. Även därefter förekom dock exempelvis örfilar, drag i öronen och rottingslag över fingrarna. Detta inträffade oftast när eleven överträtt gällande ordningsregler, eller på annat sätt enligt lärarens förmenande uppträtt olämpligt.

Taiwan 

2006 förbjöd Taiwan skolagan i lagen, men användandet har även rapporterats senare.

Tjeckien 

Fastän det inte förbjudits i lag, påbjuds inte fysisk bestraffning som disciplinär åtgärd.

Uruguay 

Förbjöds med en lag som trädde i kraft 2008, "Prohibición del castigo físico" (Avskaffande av fysisk bestraffning), som gäller både föräldrar-målsmän och skolor.

Österrike

Fysisk bestraffning i skolan förbjöds 1974

KÄLLA: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar