måndag 6 augusti 2012

MAN SKA BERÄTTA ALLT MAN VET


Det viktigaste är att skapa trygghet och att möta barnen på deras villkor. Det säger barnläkaren Lars H Gustafsson, som har lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar i krissituationer, om knivöverfallet på Bergsgårdsskolan i Hjällbo.

KÄLLA: CHEF OCH LEDARSKAP & LÄRARNAS NYHETER

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar