tisdag 17 januari 2012

NATIONELLA PROVEN

Här kommer lite info om de nationella proven som kan vara bra att känna till:

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:
  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå
De nationella proven kan också bidra till:
  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

 

http://xkiiwii.blogg.se/images/2011/nyheter-06s08-prov-_277217w_83851665_131394393_175194265.jpg

Årskurs 3: Matematik, svenska och svenska som andraspråk
Årskurs 6: Engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk
Årskurs 9: Engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt ett av ämnena biologi, fysik eller kemi. Skolverket fördelar ämnesproven i biologi/fysik/kemi.
Provperiod för ämnesprov i årskurs 3 i grundskolan

Läsåret 2011/2012

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk ska genomföras i skolor under perioden 12 mars - 18 maj 2012 (vecka 11-20).

Läsåret 2012/2013

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk ska genomföras i skolor under perioden 11 mars - 17 maj 2013 (vecka 11-20).

Provdatum för ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan

Läsåret 2011/2012

Ämne Delprov Vecka Provdatum
Svenska, svenska som andraspråk B, D 6 Onsdag 8 feb 2012
C, E 6 Fredag 10 feb 2012
Matematik B, C 12 Tisdag 20 mars 2012
D 13 Torsdag 29 mars 2012
Engelska B 19 Tisdag 8 maj 2012
C 19 Torsdag 10 maj 2012

 Läsåret 2012/2013


Ämne Vecka Provdatum
Svenska, svenska som andraspråk 6 Tisdag 5 feb 2013
6 Torsdag 7 feb 2013
Matematik 11 Onsdag 13 mars 2013
11 Fredag 15 mars 2013
Engelska 17 Tisdag 23 apr 2013
17 Fredag 26 apr 2013
Provtiderna för ämnesprov i biologi, fysik och kemi samt geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap läggs ut så snart de är beslutade.

Provdatum för årskurs 9 i grundskolan

Läsåret 2011/2012

Ämne Delprov Vecka Provdatum
Svenska, svenska som andraspråk A 6 Tisdag 7 feb 2012
C 6 Torsdag 9 feb 2012
Biologi/fysik/kemi A 11 Onsdag 14 mars 2012
B 11-13 14 mars-30 mars 2012
Engelska B 16 Torsdag 19 apr 2012
C 17 Fredag 27 apr 2012
Matematik B 18 Onsdag 2 maj 2012
C 20 Tisdag 15 maj 2012

Läsåret 2012/2013


Ämne Vecka Provdatum
Svenska, svenska som andraspråk 6 Onsdag 6 feb 2013
6 Fredag 8 feb 2013
Biologi/fysik/kemi 12 Tisdag 19 mars 2013
12-15 Tisdag- fredag 19 mars-12 april 2013
Engelska 17 Onsdag 24 apr 2013
18 Måndag 29 apr 2013
Matematik 19 Tisdag 7 maj 2013
20 Torsdag 16 maj 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar