måndag 23 januari 2012

KOMMER NI IHÅG RÄKNESTICKAN?

En räknesticka är ett mekaniskt räkneredskap för numeriska beräkningar, som var vanlig innan miniräknare fanns.
Räknestickan är ett linjalliknande verktyg med en mittendel som kan skjutas i sidled. Alla tre delar är försedda logaritmiska skalor vilket gör att man genom att flytta mittendelen kan muliplicera och dividera tal. På så sätt utnyttjar en räknesticka det faktum att summan av logaritmerna av två tal är lika med logaritmen av produkten av talen. På många räknestickor finns även andra skalor för beräkning av t.ex. trigonometriska funktioner.
Som räknestickans uppfinnare räknas den engelske matematikern William Oughtred, som 1622 kombinerade två skalor med John Napiers logaritmer för att direkt utföra multiplikation och division.På stickan kan man med hjälp av C- och D-skalorna till exempel avläsa att 1,3 x 2 = 2,6, och samtidigt 13 x 70 = 910
Och man kan med hjälp av S- och D-skalorna avläsa att sin 15° = cos 75° ≈ 0,26

Hur man använder en räknesticka 

Räknestickans idé är att förskjuta en linjal i förhållande till en annan linjal. Linjalernas graderingar är utformade efter typ av räkning. Här visas fyra exempel på fyra olika graderingar. Antalet nollor eller läget för decimalkomma ingår inte i räkningarna. Det får man själv hålla reda på.

Källa: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar