tisdag 3 september 2013

TRASAN
Lämplig plats: Var som helst där det finns plats att springa
Hur många? Minst sju
Utrustning: En trasa eller ett band
Trasan
  1. Välj ut en person som ska hålla i trasan och dela upp övriga deltagare i två lag. Dela ut nummer i lagen. Är det tre personer i varje lag så får deltagarna nummer 1,2 eller 3.
  2. Den som håller i trasan ställer sig i mitten och lagen ställer sig på var sin sida. Trashållaren ropar upp ett, två, tre eller fyra nummer.
  3. Väljer trashållaren t.ex. ett nummer och siffran 3 springer den från varje lag som har siffran 3 fram mot trasan/bandet. Den som hinner först tar bandet och ska nu springa tillbaka till sitt lag utan att bli tagen av motståndaren. Blir man tagen går poängen till det andra laget. Om man istället klarar sig hem till laget blir det lagets poäng.
  4. Om den som håller i trasan säger två nummer, t.ex. 1 och 4, ska någon av dem hoppa upp på ryggen på den andra och springa fram till trasan. Blir det tre num- mer, så ska man rida kungastol ända fram till trasan (kungastol är när två perso- ner knyter händerna tillsammans så att någon kan sitta ovanpå). Leken kan pågå hur länge man vill. När den är slut räknar man ihop poängen och ser vilklet lag som vinner. 

    KÄLLA: www.regionhalland.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar