söndag 15 september 2013

81 % AV STOCKHOLMS LÄRARNA ÖVERVÄGER ATT SLUTA!!!!!!!!!!!!!!!!

Undersökning visar att 81 procent av lärarna i Stockholm överväger att sluta och nästan 90 procent anser att yrkets status försämrats. 
Lärarnas Nyheter

KÄLLA: Lärarnas Nyheter

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar