söndag 22 september 2013

LARS-MARTINS CAFÉ - ETT GÖTT STÄLLE ATT HÄNGA PÅ UNDER RASTERNA

Beläget precis vid skolans entré. Där ligger Lars- Martins café. Ett tillhåll för skolans elever under raster. Anna sköter ruljansen. Varma mackor, ett vänligt ord, biljard, fotbollsspel eller bara hänga. En viktig plats för en skola!! Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar