tisdag 13 augusti 2013

TJEJ OCH KILLGRUPPER

Tjej- och killgrupper - på gott och ont

Könsuppdelade grupper - ett bra eller dåligt arbetssätt?
Det beror på syftet, menar Maria Wester, universitetslektor vid Umeå universitet.
- Risken är att man polariserar och återskapar bilden av att pojkar är på ett sätt och flickor på ett sätt, säger hon.
Att eleverna delas in i könsuppdelade grupper är inte ovanligt, speciellt inte när det är dags för undervisning i idrott eller sex- och samlevnad. Men det är viktigt att indelningen inte bara sker av en gammal vana, menar Maria Wester, universitetslektor vid Umeå universitet.
- Man måste fundera på syftet med könsuppdelade grupper, vad är innehållet i undervisningen och vad är målet? Hur gör jag bäst i just den här gruppen? säger hon.
Maria Wester arbetar med fortbildning inom sex- och samlevnadsundervisning för lärare och har märkt att det finns lärare som delar in klassen i tjej- och killgrupper utan att ha reflekterat över syftet. Risken när man könsuppdelar är att det blir ett heteronormativit perspektiv i undervisningen, till exempel utgår läraren kanske från att alla tjejer kommer ha sexuella relationer med killar och utformar sex- och samlevnadsundervisningen efter det.

Återskapar biler

En annan risk är att man förutsätter att alla i en könsindelad grupp är i samma situation i livet, något som oftast inte stämmer. En tredje fara med att dela in i grupper är att man riskerar att återskapa bilden av att pojkar är på ett sätt och att flickor är på ett annat sätt.
- Man måste akta sig för att återskapa polarisering, det är kontraproduktivt med skolans jämställdhetsuppdrag. Om vi delar in i grupper måste vi tänka på hur vi pratar, så vi inte säger att "såna är killarna och såna är tjejerna", säger Maria Wester.
Tjej- och killgrupper behöver inte heller göra att eleverna känner sig mer trygga. Det kan exempelvis finnas pojkar i en klass som dominerar klasskamraterna - inte bara flickorna utan en del av pojkarna också. Dessa pojkar känner sig inte mer trygga i en könsuppdelad grupp än i en blandad.

Finns fördelar med könsuppdelat

Så är könsuppdelade grupper endast av ondo? Absolut inte, säger Maria Wester. Det gäller bara att ha en tanke med uppdelningen. Om undervisningen handlar om att lära känna sin kropp kan grupperna ha sin funktion. Men inte rakt av och otänkt. Det handlar om att läraren känner sin klass och funderar på om det här fungerar i helklass i just den här gruppen, säger hon.
Ska man till exempel prata om menstruation behöver man inte dela in i grupper, det är bra för pojkarna att veta hur tjejernas kropp fungerar - oavsett vilken sexuell läggning de har. Däremot kan det vara bra att dela upp klassen efteråt med en frågestund för flickorna där de kan fråga om sin egen mens.
Det finns alltså inget enkelt svar på vad som är rätt och vad som är fel när det gäller könsuppdelade grupper enligt Maria Wester. Den kompetenta läraren måste gruppanpassa undervisningen hela tiden och utgå från egen erfarenhet, beprövade erfarenheter samt vetenskap och därefter avgöra vad som passar vid det specifika tillfället i den specifika klassen. Det finns inga enkla svar och det är det som gör lärarnas jobb så krävande och givande, säger hon.

www.skolverket.se
Text och foto: Sofia Ax

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar