måndag 8 juli 2013

VANLIGA BRISTER SOM SKOLINSPEKTIONEN HITTAR PÅ SKOLOR


 

    Vanliga brister

    Materialet på de här sidorna är hämtat från rapporten "Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring", som är en genomgång av vad Skolinspektionens tillsyn och granskningar visade under 2012. Fokus för denna årsrapport är på skolornas kvalitetsarbete och dess betydelse för att skolan ska utvecklas framåt inom områdena undervisning, studiemiljö och det pedagogiska ledarskapet. Rapporten finns att ladda ner här intill.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar