onsdag 17 juli 2013

ÄR KREATIVITET MÄTBART?


Är kreativitet mätbart? - forskning.se

www.forskning.se/.../arkreativitetmatbart.5.34a8543912bbe474e1f8000...

Ett sätt att mäta kreativitet är att se på så kallat "divergent tänkande". ... ansats Övrigt; Vetenskapsrådets projektdatabas - Kreativtet, performativitet och lärande.

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

KÄLLA: www.forskning.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar