torsdag 21 februari 2013

HUR SOCIALA MEDIER PÅVERKAR UNGDOMARNAS POLITISKA VÄRDERINGAR OCH FÄRDIGHETER

Erik Andersson har i sin avhandling forskat om hur sociala medier utvecklar ungdomars politiska värderingar och färdigheter. 
Skolporten

KÄLLA: www.skolporten.se

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar