söndag 24 februari 2013

FRITIDS OCH SKAPANDE VERKSAMHET

Den skapande verksamheten tillhör fritidspedagogikens kärna och bör få mer tid och plats. Det anser forskarna Anna Klerfelt och Tomas Saar. 
Fritidspedagogen

KÄLLA: FRITIDSPEDAGOGEN

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar