söndag 20 januari 2013

OGILTIG FRÅNVARO I BETYGET - HÅRDA BUD FRÅN BJÖRKLUND

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska terminsbetyget från och med 1 juli 2012 i förekommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.

Uppgift om frånvaro utan giltigt skäl ska däremot inte föras in i slutbetyg från grundskolan eller i examens- eller studiebevis från gymnasieskolan.

6 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
8 kap. 9 § och 13 kap. 23 § gymnasieförordningen (2010:2039)


KÄLLA: www.skolverket.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar