söndag 27 januari 2013

KLASSMÄSTERSKAP I GRÄNSBRÄNNBOLL


Spökboll eller gränsbrännboll är en bollek med två lag. Den är ett ofta förekommande inslag på idrottslektionerna i skolorna som uppvärmning, men det finns även organiserade turneringar med professionella spelare.
Spelytan delas in i två planhalvor, oftast av bänkar. Dessutom finns det bakom och/eller på sidorna om varje planhalva en avdelning för spöken från det motsatta laget, ofta avdelat med bänkar. Planen blir alltså uppdelad i fyra zoner - två för "levande" och två för "spöken".
Spelet börjar med att varje lag utser ett spöke att stå bakom motståndarna. Anledningen är att någon behövs för att ta bollarna som hamnar i spökzonerna. För rättvisans skull får dessa två sedan "återuppstå" igen så fort någon annan blivit spöke och ersätter dem. Resten av laget är "levande" och står i sina respektive zoner.
Oftast används en boll i början. Man får bara befinna sig i och plocka upp bollar från den zon man tillhör.
En (levande) spelare bränns genom att bli träffad av boll som en ur motståndarlaget kastat (normalt endast om bollen träffar kroppen utan att ha studsat före träffen). Då blir han/hon spöke och ställer sig i spökavdelningen bakom motståndarna.
Spelet är slut när alla spelare i det ena laget har blivit spöken. Det andra laget har då vunnit.

Dessa regler förekommer/kan förekomma:
  • Träff mot hand gills (ibland) inte
  • Man måste stå still när man håller i boll, såvida man inte är ensam kvar i sitt lag
  • När man fångar lyra (om man inte är spöke) bränns motståndaren som kastade bollen (om motståndaren är spöke händer ingenting)
  • En plint står i mitten av varje planhalva som skydd
  • Ett spöke "återuppstår" genom att bränna en ur motståndarlaget/fånga lyra på boll som en levande spelare ur spökets lag kastar till spökena
  • Spökzonerna flankerar även motståndarplanen på höger- och vänsterkanten
  • KÄLLA: www.wikipedia.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar