torsdag 26 juli 2012

ÄNDRAD ARBETSTID GENERERAR BÄTTRE MÅLUPPFYLLELSE

Bättre måluppfyllelse i skolan med ändrad arbetstid.Bättre måluppfyllelse i skolan med ändrad arbetstid | Sveriges ...

www.skl.se/...2/battre-maluppfyllelse-i-skolan-med-andrad-arbetstid
17 feb 2012 – Över 40 kommuner har prövat möjligheten att anpassa lärares arbetstid enligt det kollektivavtal som slöts 2010. – Från tre kommuner till över 40 ...KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER

KÄLLA:  SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
http://www.foretagarna.se/Global/Medlemsformaner/Juridisk%20r%C3%A5dgivning/Klockor.jpg 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar