måndag 29 augusti 2011

FÖRÄLDRAR ÄR FAKTISKT NÖJDA MED BARNENS SKOLOR


Föräldrar allt mer nöjda med barnens skola

Sju av tio föräldrar är nöjda med sitt barns skola, enligt en ny undersökning som Lärarförbundet har låtit Novus göra. Föräldrarna känner alltså inte igen sig i den förenklade bilden av en dålig svensk skola.
Lärarförbundet har tillsammans med Novus undersökt föräldrars attityder till skolan. Undersökningen visar att sju av tio (70 procent) föräldrar är mycket eller ganska nöjda med skolan i allmänhet.

– Undersökningen visar att Sveriges lärare gör ett mycket bra jobb som uppskattas av föräldrarna. Den förenklade bilden av skolan som ofta visas upp känner föräldrarna uppenbarligen inte igen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärare får gott betyg
Tre av fyra föräldrar (74 procent) är nöjda med sina barns lärare. Samtidigt visar undersökningen att mycket få tycker att deras barns lärare är dåliga. Nästa alla (89 procent) av de tillfrågade föräldrarna upplever att deras barn trivs i skolan. Sju av tio föräldrar uppger också att de upplever skolmiljön som bra.

Föräldrarna är mer nöjda med sitt barns skola än skolan i allmänhet. 76 procent av föräldrarna är nöjda med sitt barns skola. Väldigt få föräldrar är missnöjda – färre än en av tio uppger att de är missnöjda med sina barns skola. Föräldrarna har dessutom blivit mer nöjda med skolan. Lärarförbundet undersökte även föräldrars attityder till skolan 2008 och då uppgav 68 procent att de var nöjda sitt barns skola. De med barn i friskola är mer nöjda med sitt barns skola (88 procent) än de med barn i kommunal skola (74 procent).

Stödåtgärder behövs
– Att föräldrarna är mer nöjda med barnens skola än för tre år sedan nyanserar bilden av en skola som försämras. Många skolor håller en bra kvalitet som föräldrarna är nöjda med. Skolan har främst försämrats i socialt utsatta områden med många elever i behov av särskilt stöd. Lärarna får tyvärr aldrig chansen att sätta in de stödåtgärder som behövs och då når inte eleverna sin fulla potential, konstaterar Eva-Lis Sirén.

I undersökningen intervjuades 855 personer. Hela undersökningen finns att ladda ner via länken till höger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar