fredag 13 juni 2014

VAR FÅR ELEVER BÄST HJÄLP?

Trots att skollagen säger att elever i första hand ska få stöd i sin egen klass, placeras elever med behov av extra stöd ofta i egna grupper. 
Svenska Dagbladet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar