tisdag 28 maj 2013

ÅR 9 ÅKER UT I EUROPA DEL 2

Första stoppet i tjeckiska arbetslägret Theresienstadt. En mycket stark upplevelese med guidning!
Terezín (tyskaTheresienstadt) är en stad i Tjeckien med drygt 3 000 invånare belägen 50 kilometer norr om Prag.
Terezín är en gammal fästning och garnisonsstad från 1700-talet som under andra världskriget var ett judiskt getto. 

Historia                                                                                                                   

Fästningen Theresienstadt byggdes i slutet av 1700-talet under den österrikiske kejsaren Josef II och blev uppkallad efter hans mor Maria Theresia. Syfte med fästningen var att hindra framryckande fiendetrupper under de preussisk-österrikiska krigen. Innan fästningen stod färdig hade den dock förlorat sin militära betydelse men kom att fungera som en betydelsefull garnisonsstad. Den s.k. Lilla fästningen blev i början av 1800-talet militärfängelse och fängelse för politiska fångar.

Under första världskriget hölls Gavrilo Princip, mannen som 1914 dödade den österrikisk-ungerske ärkehertigen Franz Ferdinand vid skottet i Sarajevo, fången här, han avled 1918.
Under andra världskriget var Terezín/Theresienstadt ett judiskt getto. Ett år efter nazisternas annekteringen av Böhmen och Mähren hade Lilla fästningen i Theresienstadt börjat användas som fängelse av Gestapo och 1941 inrättades i en del av huvudfästningen, garnisonsstaden, ett uppsamlingsläger för judar. Den lokala tjeckiska befolkningen tvångsförflyttades undan för undan och 1942 blev hela den muromgärdade garnisonsstaden ett koncentrationsläger och getto. (se Theresienstadt (koncentrationsläger). Man beräknar att cirka 30 000 personer avled i gettot.
Efter kriget var Lilla fästningen under tre år (1945-48) ett interneringsläger för tysktalande tjecker och tyskar som skulle överflyttas till Tyskland. Många internerade avled på grund av sjukdomar, undernäring eller av de tjeckiska vakternas misshandel. En av kommendanterna för lägret, Stanislav Franc, hade själv varit fånge i Lilla fästningen under nazisterna.
Terezín har ett framstående museum om förintelsen - Památnik Terezín (Minnesmärket Terezín). 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar