lördag 17 november 2012

BRA FRITIDSHEM ÄR RECEPT MOT ELEVERNAS OHÄLSA

Höjd kvalitet i fritidshem är recept mot ohälsa. Läs mer i rapporten: ”God kvalitet i fritidshem – Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa”. 
Fritidspedagogen

KÄLLA: LÄRARNAS NYHETER   /   FRITIDSPEDAGOGEN

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA VIDARE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar