onsdag 3 oktober 2012

LÄRARE BEHÖVER MER KUNSKAP KRING DYSLEXI


Dyslexi utreds tre år för sent, visar tidningen Specialpedagogiks granskning.
Lärarnas tidning
Lärare i alla ämnen behöver mer kunskaper om dyslexi, anser läsforskaren Mats Myrberg.
Lärarnas tidning

KÄLLA: LÄRARNAS TIDNING

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT LÄSA MER

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar