onsdag 26 september 2012

A HALF DAY OFF - HUMMERPREMIÄR

Det kunde inte ha varit soligare eller mindre blåsigt. Vattenytan låg spegelblank och solen värmde gott. Fyra kompisar gick upp tidigt i ottan och slängde i hummertinor vid kusten utanför Strömstad. Nu håller de alla tänkbara tummar för att humrarna skall krypa in i just våra burar eftersom  deras bete verkar läckrast. Hur man nu kan tycka att rutten insaltad makrillkan vara gott? På torsdag är det dags för första lyftet. Spännande! Jag återkommer kring fiskelyckan!Hummerfiske 

För att skydda hummerbeståndet finns regler för hur fisket får bedrivas.
Redskap
Fiske efter hummer får endast ske med hummertina. Hummer som fångas i annat redskap än hummertina ska omedelbart sättas tillbaka igen. 
Vid fritidsfiske efter hummer får högst 14 tinor per person användas. En hummertina skall ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.
Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv. Något ställföreträdande fiske för annan person är inte tillåtet.

Minimimått

Minimimåttet för hummer är 8 cm mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant (carapaxlängd). Hummer med yttre rom får inte fångas.

Premiär

Fiske efter hummer är tillåtet från den första måndagen efter den 20 september klockan 07.00 till den sista april. 

Märkning

Redskap skall vara utmärkta med vakare, kula eller cylinder samt märkas så att det framgår vem som använder redskapet samt om användaren är yrkesfiskare, fritidsfiskare eller fiskar med stöd av enskild rätt se FIFS 1994:14.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar