måndag 14 maj 2012

DIGITALA LEKTIONER SOM PASSAR RESPEKTIVE ELEV

Digitala lektioner som passar alla elever. New York-baserade Knewton gör nätlektioner som är specialanpassade efter varje elevs behov.

Ny Teknik

DUBBELKLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KUNNA LÄSA MER

KÄLLA: NY TEKNIK

http://www.lillholmsskolan.se/UserUploadImages/dator1.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar